NẠP CHIP X-POKER ONLINE

Chọn mệnh giá

2.000.000đ

1.000.000đ

500.000đ

50.000đ

100.000đ

200.000đ

  • Ngân Hàng:  
  • STK:
  • Tên TK: NGUYEN MANH CUONG
  • Nội Dung CK: Số ID Người Chơi

0583208117

ABBANK

Lưu Ý Trước Khi Chuyển Khoản

Nhập ID Game Vào Nội Dung Chuyển Khoản

Cần tham gia CLB

Thời Gian Làm Việc: 7h Sáng - 23h59 Hàng Ngày

Cảnh Báo!

  • Rút chip liên hệ ngay Support
  • Tham gia CLB liên hệ Support
  • Liên hệ ngay Support khi không nhận được chip
  • Chụp và lưu bill chuyển khoản 

Support 24h

Nếu Bị Chặn Tele